Chanoyu

Vi har även ett stort intresse av Te!

Svärd och te

Ja dessa två har en intimare koppling än man kanske kan tro och är ett fascinerande område. Den japanska teceremonin av idag är mycket komplex och avancerad, men tedrickandet som importerades från Kina hade ursprungligen en mycket annorlunda form. Teets natur, kultur och disciplin kom tidigt att fascinera den japanske samurajen såväl som den buddistiske munken. Vi försöker att odla den kopplingen på olika sätt vid sidan av vår dagliga träning. 

Meditation

Tsuji Gettan ägnade mycket tid åt studier i Zen och kom med tiden att bli både erkänd och ihågkomen som en Zenmästare. Den delen av Mugai Ryu har återspeglats i den strikta enkelhet som finns i de Kata vi tränar och att meditationen alltid utgjort en del av själva träningen. Även om det inte alltid är Zen som blir den form vi utövar under meditationen.