Vad tränar vi?

Vår träning består av tre olika huvudområden. Vi tränar kata som är förutbestämda sekvenser, det kan ske individuellt eller i par och tränar vi i par så använder vi så kallade Bokken, träsvärd. Tränar vi individuellt så använder vi olika former av svärd beroende på vilken nivå av skicklighet vi har uppnått. Sedan utför vi Tamashigiri, där använder vi skarpa svärd för att hugga igenom rullade och blöta tatamiattor av vass. Det gör vi för att vara säkra på att vi kan hugga, annars blir våra Kata bara en tom dans. Iai och Kenjutsu är att hugga, inget annat. Till sist utövar vi Gekken som är en form av fri "sparring", i Bogu, en kendorustning och med Shinai som är ett träningssvärd av bambu. Utöver detta så mediterar vi och försöker att fördjupa oss inom den filosofi och livskunskap som finns knuten till det japanska svärdet. Träningen kan vara fysiskt och mentalt krävande och utmanar dig.

Kata

Att träna en bestämd form för att putsa vår teknik

Kata

Det finns ett i det närmaste oändligt antal kata i den japanska svärdskonsten. Vår skola, Mugai ryu, har däremot inte så många. Grundaren Tsuji Gettan, ansåg att det räckte med ett fåtal tekniker som man kunde väl för att utvecklas till en skicklig svärdsman. Träningen utförs individuellt eller i par. Tränar vi individuellt använder vi Iaito som inte är skarpa eller Shinken vilket är skarpa svärd, allt beroende på skicklighet. I parkator använder vi oftast Bokken, träsvärd, för att kunna träna säkert.

Tameshigiri

Att hugga med det japanska svärdet

Tameshigiri

Tameshigiri är att hugga med sitt svärd. Iai och Kenjustu är huggande arter och inte en form av dans eller tom rörelse. Det är nödvändigt att både kunna och att träna på att hugga med sitt svärd för att förstå och kunna utöva Mugai ryu. Oftast hugger vi på Maki som är rullar av ytterskiktet på tatamimattor som rullas ihop och blötläggs, det ger ett bra och lagom motstånd.

Gekken

Kamp i rustning

Gekken

För att vi skall få öva oss i att faktiskt tillämpa det vi lär oss, utövar vi Gekken eller sparring. Det påminner om Kendo, vi använder samma utrustning men det är ingen tävling och det finns inga poäng, vinnare eller förlorare. Snarare är det ett sätt att träna teknik, stridsvilja och fysik i en verklig kamp man mot man. Nivån anpassas efter utövaren och alla tekniker, inklusive obeväpnade, är tillåtna.